Ship supply and services department
Contact Us

SIA "UNIMARS BALTIC SUPPLY" IR NOSLĒDZIS LĪGUMU AR LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRU (12.10.2023)

SIA UNIMARS BALTIC SUPPLY  2020. gada 13. oktobrī  ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-20120/66 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.