Jūras holdings

Kompānija “Unimars (Universal Marine Service)” tika dibināta 1994.gada augustā Rīgā. Kopš tā laika, kompānijai paplašinoties, un veidojot filiāļu tīklu, mēs esam vairakkārt pārveidojuši savas struktūras daudznozaru jūras holdingā, papildinot saistīto jūrniecības pakalpojumu sarakstu, kas ir izvietots zemāk. Šodien mēs esam lielākais uzņēmums jūras pakalpojumu nozarē Baltijas jūras austrumu piekrastē un pilnībā veicam integrētu kuģu apkalpošanu, kas piestāj Baltijas jūras ostās Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā un Polijā.

Ņemot vērā nepieciešamību atdalīt dažāda veida pakalpojumus, mēs esam izstrādājuši atsevišķu juridisko personu optimālo kombināciju ar vispārējo koncepciju un kopīgo vadību – gan centralizēto, gan neatkarīgo. Tātad, šodien uzņēmums ir strukturēts šādi (sk. shematisko tabulu iepriekš). Tabulā redzams, ka jūras holdingā ietilpst 5 departamenti:

 • Kuģu apgādes un servisa departaments (“Unimars Group”)
 • Flotes vadības departaments (“Unimanager” SIA)
 • Izglītības un apmācības departaments („Novikontas Jūras koledža” SIA)
 • Nekustāmā īpašuma pārvaldības departaments (“Unimarine” SIA);
 • “Unimars” atpūtas un atveseļošanās infrastruktūras departaments (“Uniboulings” SIA – boulings, SPA viesnīca);
 • Kuģu remonta departaments („UTS” SIA).

Komentāri departamentu struktūras izveidei:

Kuģu apgādes un servisa departaments

 • Mūsu kompānijas mērķauditorija ir klienti – kuģu īpašnieki, vadītāji, ēdināšanas uzņēmumi, kuģu brokeri, jahtu īpašnieki un citi. Mēs sadarbojamies ar lielākajiem kuģu īpašniekiem un vadītājiem no visas pasaules, mūsu klienti ir, piemēram, tādi uzņēmumi kā A.P. Moller-maersk A/S, Capital Ship Management, V. Ships (Cyprus) Ltd., Wilson Ship Management, Latvian Shipping Company, NSC Arkhangelsk, Unimor Shipping Agency, OSM Ship Management, Wagenborg Shipping B.V. un citas plaši pazīstamas kompānijas.
 • Holdinga kompānija “Unimars Group” ir Kuģu apgādes un servisa departamenta bāzes aktīva īpašnieks – ēkas īpašnieks Duntes ielā 17, kas tika uzbūvēta 2002.gadā un ir unikāls Jūras pakalpojumu centrs, kas ir lielākais Baltijas reģionā. Kompānijai pieder aktīvi, un tā izdala kredītu resursus struktūrām, kas veic pamata biznesa funkciju – kuģu apkalpošanu, turklāt, sadala telpas ēkas iekšpusē, iekasē nomas maksu un pārvalda ēku.

Latvijas struktūra sastāv no divām juridiskajām personām – “Unimars Duty Free” un “Unimars Baltic Supply”, un divām struktūrvienībām – Liepājā un Ventspilī – tās nodrošina Latvijas kuģu apgādi, kontrolē filiāļu darbību, nodrošina centralizētu iepirkumu veikšanu visām filiālēm, kā arī centralizētu pārvaldību.

„Unimars” kompāniju grupa ir sekojošo asociāciju biedrs:

 • ISSA (Starptautiskā kuģu piegādātāju asociācija)
 • O.C.E.A.N. (Starptautiskā kuģu apgādnieku asociācija)
 • LSSA (Latvijas kuģu apgādnieku asociācija)
 • NALSA (Latvijas kuģu brokeru un aģentu nacionālā asociācija)

Flotes vadības departaments

Pastāv jau ilgāk nekā 10 gadus. Pašlaik tas pārvalda trīs kuģu sausās kravas: UNISTAR (2009.gads), WINDLAND, IRRAWADDY. No 2003.gada līdz mūsdienām kompānija ir vairāk nekā 20 dažādu kuģu līdzīpašnieks un menedžeris – UNIWIND; UNIVOYAGER, UNILAND, UNISTAR u.c. Kompānija bieži izmanto daļu no saīsinājuma „UNI” kuģa nosaukuma sākumā, izmantojot to kā firmas zīmi, tādējādi, tai ir savs logo, kas atrodas uz kuģa skursteņa. Flotes vadības departaments iekļauj divas menedžmenta pārvaldes kompānijas – „Unimanager” un subsidēšanas kompānijas – sākotnējie kuģu īpašnieki.

Izglītības un apmācības departaments „Novikontas Jūras koledža”

SIA „Novikontas“ ir viens no spilgtākiem saistīto kompāniju attīstības piemēriem ”Unimars” kompāniju grupas kuģniecības pakalpojumu biznesa segmentā. Mazāk nekā septiņu darbības gadu laikā, kopā ar Lietuvas partneriem, tika izveidots unikāls izglītības uzņēmums, kas gadu no gada tiek papildināts ar dažādiem studiju kursiem un apmācības veidiem, tādējādi palielinot komerciālo sastāvdaļu. Tā dažādu kursu skaits uz šo dienu ir sasniedzis 69, turklāt, pagājušajā gadā tika uzsāktas un šā gada pirmajā ceturksnī tika akreditētas Jūrniecības koledžas izglītības programmas. Tās akreditēja ne tikai Latvijas Jūras administrācija, bet arī Izglītības ministrija. Tādējādi uz šo dienu tā ir pilnvērtīga jūrniecības mācību iestāde ar vairāk nekā grandioziem plāniem. Stājoties spēkā Manilas grozījumiem Konvencijai par darbu jūrniecībā, nākamajā gadā parādīsies iespēja vairāk nekā divas reizes palielināt kompānijas apgrozījumu un studentu skaitu. 2011. gadā kompānija īstenoja projektu ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu, atjaunojot un paplašinot apmācības bāzi ar jaunām iekārtām ar kopējo vērtību 1,2 miljoni latu, saņemot atbalstu apmēram 400 tūkstošus latu. Kompānija plāno arī tālāk paplašināt akadēmisko potenciālu, gan izmantojot Eiropas finansējumu, gan uz sava rēķina, piemēram, jauna kuģniecības drošības kompleksa uzbūve. Vairāk par pašlaik notiekošiem kursiem var uzzināt kompānijas prezentācijā, pielikumos.

Nekustāmā īpašuma pārvaldības departaments “Unimarine” SIA

2006. gadā tika uzbūvēts biznesa centrs ar kopējo platību aptuveni 10 tūkstoši metru. Uz šo dienu ir nodots 100% platību ar labu naudas plūsmu. Lielākā daļa kompāniju ir menedžeri jūras loģistikas jomā, piemēram, NSC, CVA/CGM, TEAM LINES, Unifeeder, V-Ship, Nordic Tanker, kā arī jūrniecības pakalpojumu jomā.

“Unimars” atpūtas un atveseļošanās infrastruktūras departaments “Uniboulings” SIA

Departaments ir savas privātās viesnīcas, boulinga kompleksa, divu restorānu un SPA centra operators.

Kuģu remonta departaments „UTS” SIA

„UTS” SIA ir jauna, ambicioza bet tomēr pieredzējusi kompānija kuģu remonta jomā. Kompānijas bāzes atrašanās vieta ir Rīgā (Rīgas ostā), Latvijā.

Kompānija specializējas dažāda veida kuģu dzinēju, mehānismu un klāja iekārtu remontā. Kompānijai ir Krievijas Jūras kuģniecības reģistra (РМРС) atļauja veikt mehāniskos darbus, kā arī tika ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kuru apstiprināja DNV GL.

Kompānijas kvalitātes politika

Galvenais kompānijas “Unimars” mērķis ir nodrošināt nevainojamu kvalitāti kuģu apgādes pakalpojumu jomā, sasniedzot kvalitāti kuģu apgādē ar precēm un pakalpojumu sniegšanā. Lai apmierinātu klientu vajadzības kompānija apņemas precīzi pildīt līgumsaistības un ievērot līgumu nosacījumus, saglabāt sasniegto kvalitātes līmeni, analizēt klientu apmierinātību, uzlabot savu sniegumu, tai skaitā, samazināt neatbilstošās produkcijas līmeni, veicot nepieciešamos pasākumus integrētās vadības sistēmas procedūrās.

Kompānijas ekoloģijas politika

Īstenojot politiku apkārtējās vides aizsardzības jomā, kompānijas ir raksturīga vēlme:

 • integrēt vides pārvaldību ar uzņēmējdarbības aktivitātēm;
 • ievērot likumdošanas prasības attiecībā uz ekoloģiju;
 • noteikt mērķus un uzdevumus ekoloģijas jomā;
 • apzināt un kontrolēt organizācijas darbības vides aspektus, lai novērstu un tādējādi samazinātu iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi, proti, uzskaitīt enerģijas patēriņu, materiālus, apglabāt atkritumus, utt.;
 • uzlabot zināšanas vides aspektu pārvaldības jomā, vienlaikus radot visu darbinieku pozitīvu attieksmi pret vidi;
 • pastāvīgi apmācīt personālu apkārtējās vides aizsardzības jautājumos;
 • pirms jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas, sākotnēji noteikt to ietekmi uz vidi.

Uzkrātās zināšanas un pieredze, savu iespēju robežās, tiks izmantota, lai nepārtraukti uzlabotu kvalitāti, pilnveidotu tehnoloģiskos procesus un ietaupītu resursus, kā arī lai mazinātu kaitīgo ietekmi uz darbiniekiem, vidi un nodrošinātu kompānijas darbību saskaņā ar tiesību aktu prasībām.